12 − 3 =

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 25 listopada 2023

Sobota, 25 listopada dla wspólnoty Gdańskiego Seminarium Duchownego była dniem odpustu. Od rana w kaplicy seminaryjnej adorowany był Jezus Chrystus w Najświętszym Sakramencie. O godzinie 18:00 przed Eucharystią, arcybiskup Tadeusz Wojda poprowadził Akt Zawierzenia  Królowi naszego życia – Jezusowi Chrystusowi, prosząc o umocnienie na drodze powołania i zamieszkanie w sercach całej wspólnoty seminaryjnej.

Następnie odprawiona została Msza św. odpustowa pod przewodnictwem arcybiskupa. Eucharystię koncelebrowali księża przełożeni i ojcowie duchowni. Podczas homilii metropolita gdański nauczał o wierności w małych rzeczach. Mówił, iż Bóg nie każe nam gór przenosić ale w najdrobniejszych sprawach być posłusznym. Głodnych nakarmić – przykładem otwartości serca. Spragnionych świętości – darzyć świadectwem wiary. Nagich, obdartych z poszanowania i godności – obdarować miłością. Chorych duchowo – wspierać, pokazywać jak żyć, pomagać rozeznawać powołanie. Do tych w więzieniu nałogów – przychodzić i podawać rękę by byli ludźmi wolnymi. Patrzeć na Pasterza i uczyć się, jak być pasterzem. Żeby to zrobić trzeba się zbliżyć i zaufać. Dać Jezusowi zamieszkać w sercu. Przez zmartwychwstanie przyjąć Pana Jezusa do naszego życia.

Na koniec Mszy św. głos zabrał ksiądz rektor Krzysztof Szerszeń. Skierował słowa podziękowania w stronę Arcybiskupa oraz wszystkich którzy stanowią wspólnotę Gdańskiego Seminarium Duchownego.

Dzień odpustowy zakończyła wspólna kolacja w refektarzu seminaryjnym.