trzy × pięć =

Jubileusz kapłaństwa 20 czerwca 2024

W czwartek rano – 20 czerwca, całą wspólnotą seminaryjną uczestniczyliśmy we Mszy świętej z okazji jubileuszu kapłaństwa księży z archidiecezji gdańskiej. Jubilaci byli święceni 21 czerwca 1964 roku oraz 19 czerwca 1999 roku, czyli świętowali kolejno 60lecie oraz 25lecie święceń prezbiteratu. Uroczystej Mszy świętej w archikatedrze oliwskiej przewodniczył abp Tadeusz Wojda. Podczas homilii metropolita gdański wspominał o naśladowaniu Chrystusa i pełnienia wszystkiego zgodnie z Jego wolą. Za przykład podał właśnie jubilatów jak symbol wiernej służby Bogu i dźwigania krzyża. Po kazaniu nastąpiło odnowienie przyrzeczeń kapłańskich.

Po Eucharystii wspólnie udaliśmy się do seminaryjnego refektarza, gdzie podczas śniadania mogliśmy usłyszeć kilka zabawnych historii z czasów seminaryjnych oraz świadectwa z życia kapłańskiego przybyłych księży.

Jubilatom życzymy obfitości łask na kolejna lata posługi kapłańskiej!