4 × dwa =

Hymn GSD

Hymn
 

1

 

Przeszedłeś obok, rzekłeś tylko słowo
i nakazałeś porzucić wszystko już.
Podążać z Tobą tą niełatwą drogą,
głosić Twą dobroć wśród rozszalałych burz.

 

Ref.:
Błogosław, Panie, Gdańskie Seminarium,
niech Kościołowi wydaje owoc swój,
by krańce świata znały Twe misterium,
by ziarno Słowa zrodziło pokój Twój.

 

2

 

O, spuść z niebiosów Ducha wszelkiej mocy,
nie daj nad Ciebie niczego więcej chcieć.
Niech Twoja łaska zawsze z nami kroczy.
Przyjdź, dobry Jezu, do tych ochoczych serc!

 

3

 

Niech zabrzmi chwała naszemu Królowi,
Który ma cierniem przyozdobioną skroń.
Cześć, uwielbienie Bogu, Chrystusowi!
Niech nas pochłonie miłości Jego toń!