5 × 1 =

Kontakt

Gdańskie Seminarium Duchowne

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 3
80-330 Gdańsk
tel.: 58 552 00 50
e mail: sekretariat@gsd.gda.pl

Sekretariat / Księgowość

Czas pracy: poniedziałek – piątek 9:00 – 13:00.

W czasie wakacyjnym, kontakt pod numerem telefonu:
730 628 230

NIP: 584-251-00-98
Konto: Bank PeKaO S.A. I o/Gdańsk
70 1240 1242 1111 0000 1588 3461

Media społecznościowe
Facebook
Instagram
Youtube