trzy × 1 =

Uroczystości formacyjne

Coroczne uroczystości związane z rokiem liturgicznym

Wspólnota Gdańskiego Seminarium Duchownego bierze czynny udział w przeżywaniu uroczystości Kościoła powszechnego. Klerycy są obecni wraz z Księdzem Arcybiskupem na takich uroczystościach jak: I Nieszpory Adwentu inaugurujące nowy rok liturgiczny w Kościele; Objawienie Pańskie; Światowy Dzień Osób Życia Konsekrowanego; Środa Popielcowa; Triduum Paschalne przeżywane wraz ze wspólnotą parafialną katedry oliwskiej; diecezjalne uroczystości odpustowe na Wzgórzu św. Wojciecha; procesja Bożego Ciała ulicami Starego Miasta w Gdańsku. Ponadto klerycy uczestniczą w obchodach upamiętniających ważne wydarzenia historyczne dla Ojczyzny: święto Konstytucji 3 maja, uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, wydarzenia Sierpnia 80’, Święto Niepodległości.

Ważnymi chwilami dla wspólnoty seminaryjnej są: Wigilia przeżywana w gronie całej społeczności seminaryjnej, tj. Księży Biskupów, Księży Moderatorów i Profesorów, Pracowników Naukowych i Świeckich oraz Kleryków, jak również świętowanie odpustu przypadającego na ostatnią niedzielę roku liturgicznego, czyli Uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. W tę niedzielę wspólnota seminaryjna wyjeżdża do parafii całej archidiecezji, dziękując diecezjanom za ich wsparcie modlitewne oraz materialne.

Coroczne uroczystości związane z cyklem formacyjnym

Seminarium ma również własne święta, które są związane z przebiegiem formacji.

Każdy kolejny rok akademicki rozpoczyna się uroczystą Mszą świętą. Po niej jest akademia inauguracyjna, w trakcie której odbywa się immatrykulacja alumnów pierwszego roku oraz wręczenie im indeksów przez władze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Kolejnym wydarzeniem w ciągu roku są obłóczyny, czyli przyjęcie sutanny przez kleryków trzeciego roku. Strój duchowny jest zewnętrznym znakiem związku z Jezusem Chrystusem i powierzenia się Jego panowaniu. Kolejnymi ważnymi momentami są liturgiczne posługi. Lektorat przyjmują klerycy trzeciego roku w okresie Wielkiego Postu. Jest to posługa głoszenia Słowa Bożego. Akolitat, przyjmowany przez kleryków czwartego roku w Adwencie, jest z kolei służbą Chrystusowi obecnemu w tajemnicy Eucharystii. Uprawnia on do rozdawania Ciała Chrystusa wiernym oraz zanoszenia Go osobom chorym.

Najważniejszymi wydarzeniami w ciągu roku są święcenia diakonatu i prezbiteratu. Wraz z przyjęciem święceń alumni stają się osobami całkowicie oddanymi Panu Bogu, któremu służą w Kościele.