8 + 6 =

Kalendarium

Kalendarium na rok akademicki 2022/2023

 

Semestr letni
14.02 Powrót z przerwy semestralnej.
15.02 Rozpoczęcie semestru letniego.
22.02-24.02 Rekolekcje wielkopostne
25.02 Lektorat braci z roku III
1.03 Droga krzyżowa kapłanów w Wejherowie
3-5.03 „Weekend w seminarium”
10.03 Droga krzyżowa na Kalwarii Wejherowskiej
12.03 Dzień skupienia dla rodziców
14.03 Sesja Moderatorów Seminaryjnych w Krakowie
14.03 Obrona prac magisterskich
25.03 Marcowy dzień skupienia
25.03 Dzień Świętości Życia
27.03-5.04 Praktyka katechetyczna roku IV
28.03 2. rocznica ingresu metropolity gdańskiego do archikatedry oliwskiej
6.04 Wielki Czwartek
7.04 Wielki Piątek
8.04 Wielka Sobota
9.04 Przerwa świąteczna
14.04 Wznowienie zajęć dydaktycznych
14.04 Msza w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
22.04 Kwietniowy dzień skupienia
30.04 Niedziela Dobrego Pasterza
30.04-2.05 Majówka
3.05 Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski
14.05 Archidiecezjalny odpust ku czci św. Wojciecha
17.05 XX Bałtycki Festiwal Nauki
26.05 Sesja egzaminacyjna (rok VI)
26.05 Zakończenie zajęć dydaktycznych (rok VI)
26.05-28.05 Rekolekcje dla maturzystów: „Matura i co dalej?”
27.05 Czuwanie przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego
28.05 Rekolekcje przed święceniami w stopniu prezbiteratu
28.05 Dzień Towarzystwa Przyjaciół GSD
31.05 Zakończenie zajęć dydaktycznych (rok V)
6.06 Prymicje seminaryjne
8.06 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
9.06 Zakończenie zajęć dydaktycznych (rok I-IV)
10.06 Sesja egzaminacyjna (rok I-IV)
12.06 Odpust kaplicy seminaryjnej – bł. Męczenników Gdańskich
16.06 Egzamin Ex Universa Theologia
18.06 Rekolekcje przed święceniami diakonatu
24.06 Święcenia diakonatu
25.06 Wyjazd na parafie w dekanatach: puckim, morskim i żarnowieckim
26.06 Początek wakacji letnich