12 − five =

Amicus Noster

Wyrażenie Amicus Noster po łacinie oznacza dosłownie „nasz przyjaciel”. Jest to honorowy tytuł przyznawany przez Kapitułę Seminarium, w skład której wchodzi Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański oraz Zarząd Gdańskiego Seminarium Duchownego na czele z Księdzem Rektorem. Laureatem tytułu może być jedynie osoba odznaczająca się publicznie znaną dobrą reputacją, szlachetnością i religijnością, a przede wszystkim żyjąca w bliskich relacjach ze wspólnotą Gdańskiego Seminarium i okazująca jej przyjacielską życzliwość.

 

Po raz pierwszy tytuł ten został nadany Panu Jakubowi Szadajowi, Przewodniczącemu Niezależnej Gminy Wyznania Mojżeszowego w Gdańsku. Uroczystego przyznania tytułu dokonano podczas inauguracji roku akademickiego 2013/2014.

Rok później to samo wyróżnienie otrzymał Pan prof. dr hab. n. med. Roman Nowicki, Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Podczas akademii rozpoczynającej rok akademicki 2014/2015 tytuł Amicus Noster został nadany Panu Tadeuszowi Dzierzęckiemu.

W roku akademickim 2019/2020, podczas wspólnej Wieczerzy Wigilijnej, tytuł Amicus Noster został nadany Panu Tomaszowi Kloskowskiemu, prezesowi Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.

Wspólnota Gdańskiego Seminarium Duchownego jest dumna, że ma takich Przyjaciół.