osiem + dwadzieścia =

Amicus Noster

Wyrażenie Amicus Noster po łacinie oznacza dosłownie „nasz przyjaciel”. Jest to honorowy tytuł przyznawany przez Kapitułę Seminarium, w skład której wchodzi Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda SAC, Metropolita Gdański oraz Zarząd Gdańskiego Seminarium Duchownego na czele z Księdzem Rektorem Krzysztofem Szerszeniem. Laureatem tytułu może być osoba odznaczająca się publicznie znaną dobrą reputacją, szlachetnością i religijnością, żyjąca w bliskich relacjach ze wspólnotą Gdańskiego Seminarium i okazująca jej przyjacielską życzliwość.

 

Po raz pierwszy tytuł ten został nadany Panu Jakubowi Szadajowi, Przewodniczącemu Niezależnej Gminy Wyznania Mojżeszowego w Gdańsku. Uroczystego przyznania tytułu dokonano podczas inauguracji roku akademickiego 2013/2014.

 

Rok później to samo wyróżnienie otrzymał Pan prof. dr hab. n. med. Roman Nowicki, Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Podczas akademii rozpoczynającej rok akademicki 2014/2015 tytuł Amicus Noster został nadany Panu Tadeuszowi Dzierzęckiemu.

 

W roku akademickim 2019/2020, podczas wspólnej Wieczerzy Wigilijnej, tytuł Amicus Noster został nadany Panu Tomaszowi Kloskowskiemu, Prezesowi Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.

 

Piąty tytuł Amicus Noster został przyznany Pani Gabrieli Lisius, Staroście Powiatu Wejherowskiego. To pierwsza kobieta w gronie naszych Amicus Noster.

 

Podczas spotkania opłatkowego w grudniu 2023 roku, szósty tytuł Amicus Noster został przyznany prof. dr hab. n. med. Wojciechowi Klocowi, specjaliście z dziedziny neurochirurgii i neurotraumatologii.