2 − jeden =

Przełożeni

REKTOR
ks. dr Krzysztof Szerszeń

Urodził się 8 grudnia 1977 roku w Gdańsku. W 1996 roku ukończył XX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, po czym odbył studia z zakresu administracji na Uniwersytecie Gdańskim. W 2000 roku wstąpił do Gdańskiego Seminarium Duchownego. 24 czerwca 2006 roku przyjął święcenia kapłańskie w bazylice Mariackiej w Gdańsku i został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii pw. św. Kazimierza w Gdańsku Zaspie. Po dwóch latach rozpoczął studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2008 roku pracuje w Trybunale Metropolitalnym, a od czerwca 2014 roku pełnił funkcję prorektora w Gdańskim Seminarium Duchownym, którego 1 września 2022 roku został rektorem. Jest także kapelanem Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Interesuje się sportem, a w szczególności hokejem na lodzie.

 

 

PROREKTOR OKRESU PROPEDEUTYCZNEGO
ks. mgr Robert Zieliński

Urodził się 26 lipca 1974 roku w Gdańsku. Po ukończeniu szkoły średniej podjął naukę w Studium Terapii Zajęciowej, którą ukończył w 1996 roku. Następnie pracował jako rehabilitant. W 1997 roku rozpoczął studia w Gdańskim Seminarium Duchownym w Gdańsku-Oliwie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Księdza Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego 21 czerwca 2003 roku. Jego pierwszą placówką duszpasterską była parafia pw. św. Michała Archanioła w Sopocie. Po 5 latach posługi został skierowany do pracy w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pszczółkach. W latach 2012-2015 był wikariuszem w parafii pw. Świętej Rodziny w Gdyni-Grabówku, a w latach 2015-2018 posługiwał w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim. Od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2021 roku był wikariuszem w parafii pw. św. Polikarpa w Gdańsku-Osowej. Od 15 września 2018 roku jest Moderatorem Archidiecezjalnego Katechumenatu Dorosłych „Domownicy Boga” przy Gdańskim Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym w Gdyni, a od 1 lipca 2021 roku pełni funkcję prorektora Okresu Propedeutycznego w Gdańskim Seminarium Duchownym. Pasjonuje się podróżami i dobrą muzyką.

 

OJCIEC DUCHOWNY
ks. dr Jan Uchwat

Urodził się 23 sierpnia 1976 roku w Tuchowie (diec. tarnowska). Ukończył tamtejsze Liceum Ogólnokształcące w 1995 roku i w tym samym roku wstąpił do Gdańskiego Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął 16 czerwca 2001 roku w bazylice Mariackiej w Gdańsku. Przez rok był wikariuszem w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Gdańsku, po czym został skierowany na studia z zakresu teologii moralnej na Uniwersytecie w Pampelunie. Specjalizuje się w tematach dotyczących bioetyki, małżeństwa i rodziny. W latach 2008-2014 pełnił funkcję prorektora w Gdańskim Seminarium Duchownym, a w czerwcu 2014 roku został mianowany ojcem duchownym. Jest wykładowcą teologii moralnej i bioetyki w Gdańskim Seminarium oraz w Gdańskim Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym w Gdyni. Jest także członkiem komisji bioetycznych oraz opiekunem Klubu Przyjaciół Życia Ludzkiego Human Life International Polska, Wspólnoty Rodziców po Stracie Dziecka i Towarzystwa Przyjaciół GSD. Jest także diecezjalnym duszpasterzem ds. powołań oraz pomaga w Poradnictwie Rodzinnym Archidiecezji Gdańskiej. Interesuje się językiem i kulturą Hiszpanii. W wolnym czasie gra w piłkę nożną.

 

OJCIEC DUCHOWNY
ks. mgr Wojciech Langowski

Urodził się 6 stycznia 1970 roku w Sobowidzu. W 1989 roku ukończył XI Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku. Tego samego roku wstąpił do Biskupiego Seminarium Duchownego w Gdańsku. 27 maja 1995 roku przyjął święcenia kapłańskie w bazylice Mariackiej i został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny w Gdyni. Następnie pracował w parafiach: pw. Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni, św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku, św. Jana Chrzciciela i św. Brata Alberta w Gdyni, w bazylice Mariackiej oraz w parafii pw. św. Ignacego Loyoli w Gdańsku Starych Szkotach. Od 2017 roku jest ojcem duchownym w Gdańskim Seminarium Duchownym. Interesuje się muzyką jazzową i fotografią.