three × five =

Przełożeni

REKTOR
ks. dr Krzysztof Kinowski

Urodził się 17 czerwca 1979 roku w Gdańsku. W 1998 roku ukończył I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, po czym rozpoczął studia na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku. W 1999 roku wstąpił do Gdańskiego Seminarium Duchownego. 25 czerwca 2005 roku przyjął święcenia kapłańskie w bazylice Mariackiej i został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Gdyni Witominie. Po dwóch latach posługi duszpasterskiej został wysłany na studia biblijne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Ukończył również kursy specjalistyczne na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Uzyskał tytuł doktora nauk biblijnych pisząc i broniąc pracę pt. „Znaczenie rozlewu krwi w 2Krl 21, 16; 24, 4 w kontekście upadku Judy”. W Gdańskim Seminarium Duchownym prowadzi wykłady z egzegezy Starego Testamentu, języka greckiego oraz ćwiczenia z Pisma Świętego. Prowadzi także wykłady z Pisma Świętego w Szkole Biblijnej Archidiecezji Gdańskiej oraz w Gdańskim Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym w Gdyni. Od 20 maja 2017 roku jest rektorem Gdańskiego Seminarium Duchownego. Jego pasją są historia i kultura starożytnego Bliskiego Wschodu oraz języki starożytne. Interesuje się kinem, kulturą medialną oraz lotnictwem. Lubi podróżować i odkrywać nowe miejsca. Pasjonują go także język oraz kultura Włoch.

 


PROREKTOR
ks. dr Krzysztof Szerszeń

Urodził się 8 grudnia 1977 roku w Gdańsku. W 1996 roku ukończył XX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, po czym odbył studia z zakresu administracji na Uniwersytecie Gdańskim. W 2000 roku wstąpił do Gdańskiego Seminarium Duchownego. 24 czerwca 2006 roku przyjął święcenia kapłańskie w bazylice Mariackiej w Gdańsku i został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii pw. św. Kazimierza w Gdańsku Zaspie. Po dwóch latach rozpoczął studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2008 roku pracuje w Trybunale Metropolitalnym, a od czerwca 2014 roku pełni funkcję prorektora w Gdańskim Seminarium Duchownym. Jest także kapelanem Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Interesuje się sportem, a w szczególności hokejem na lodzie.

 


OJCIEC DUCHOWNY
ks. dr Jan Uchwat

Urodził się 23 sierpnia 1976 roku w Tuchowie (diec. tarnowska). Ukończył tamtejsze Liceum Ogólnokształcące w 1995 roku i w tym samym roku wstąpił do Gdańskiego Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął 16 czerwca 2001 roku w bazylice Mariackiej w Gdańsku. Przez rok był wikariuszem w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Gdańsku, po czym został skierowany na studia z zakresu teologii moralnej na Uniwersytecie w Pampelunie. Specjalizuje się w tematach dotyczących bioetyki, małżeństwa i rodziny. W latach 2008-2014 pełnił funkcję prorektora w Gdańskim Seminarium Duchownym, a w czerwcu 2014 roku został mianowany ojcem duchownym. Jest wykładowcą teologii moralnej i bioetyki w Gdańskim Seminarium oraz w Gdańskim Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym w Gdyni. Jest także członkiem komisji bioetycznych oraz opiekunem Klubu Przyjaciół Życia Ludzkiego Human Life International Polska, Wspólnoty Rodziców po Stracie Dziecka i Towarzystwa Przyjaciół GSD. Jest także diecezjalnym duszpasterzem ds. powołań oraz pomaga w Poradnictwie Rodzinnym Archidiecezji Gdańskiej. Interesuje się językiem i kulturą Hiszpanii. W wolnym czasie gra w piłkę nożną.

 

OJCIEC DUCHOWNY
ks. mgr Wojciech Langowski

Urodził się 6 stycznia 1970 roku w Sobowidzu. W 1989 roku ukończył XI Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku. Tego samego roku wstąpił do Biskupiego Seminarium Duchownego w Gdańsku. 27 maja 1995 roku przyjął święcenia kapłańskie w bazylice Mariackiej i został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny w Gdyni. Następnie pracował w parafiach: pw. Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni, św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku, św. Jana Chrzciciela i św. Brata Alberta w Gdyni, w bazylice Mariackiej oraz w parafii pw. św. Ignacego Loyoli w Gdańsku Starych Szkotach. Od 2017 roku jest ojcem duchownym w Gdańskim Seminarium Duchownym. Interesuje się muzyką jazzową i fotografią.

 

DYREKTOR EKONOMICZNY
ks. mgr Dawid Szabowski

Urodził się 24 października 1991 roku w Gdańsku. W 2010 roku ukończył XIX Liceum Ogólnokształcące im. Mariana Mokwy w Gdańsku. W tym samym roku wstąpił do Gdańskiego Seminarium Duchownego. 21 maja 2016 roku przyjął święcenia kapłańskie w bazylice Mariackiej i został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Gdańsku Wrzeszczu. Od czerwca 2019 roku jest dyrektorem ekonomicznym w Gdańskim Seminarium Duchownym oraz kapelanem biskupa Wiesława Szlachetki. Interesuje się podróżami oraz motoryzacją, w szczególności jednośladami.