nineteen + nineteen =

Wykładowcy

Wykładowcy Przedmioty
ks. dr hab. Janusz Balicki, prof. UKSW Teologia moralna
ks. dr hab. Maciej Bała, prof. UKSW Filozofia Boga
ks. dr Ireneusz Baryła Teologia rodziny
ks. prof. dr hab. Wojciech Bęben Antropologia filozoficzna
ks. dr Łukasz Białk Teologia duchowości
ks. dr Tomasz Biedrzycki Katolicka nauka społeczna
dr hab. Magdalena Błażek Psychologia
ks. dr hab. Jacek Bramorski, prof. AMuz Spowiednictwo
Teologia moralna
mgr Paweł Chybczyński Wychowanie fizyczne
ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz Dydaktyka
Metodyka pracy naukowej
Pedagogika
Prawo oświatowe
Wstęp do filozofii
ks. dr Marek Czajkowski Misjologia
ks. dr Tomasz Czapiewski Historia sztuki
Homiletyka
Konserwacja zabytków
ks. dr Andrzej Dańczak Teologia dogmatyczna
Wprowadzenie w chrześcijaństwo
ks. dr Krzysztof Drews Teologia pastoralna
Współczesne zagadnienia duszpasterskie
Wstęp do teologii
dr Dorota Dźwig Teologia dogmatyczna
ks. dr Marcin Gałczyński Prawo kanoniczne
ks. dr Krzysztof Grzemski Nowy Testament
ks. dr Łukasz Idem Katechetyka
ks. dr Janusz Jasiewicz Muzyka kościelna
Chór seminaryjny
ks. dr Leszek Jażdżewski Historia Kościoła
ks. dr Adam Jeszka Filozofia przyrody
Historia filozofii
Teoria poznania
mgr Jolanta Kaufhold Język włoski
ks. dr Krzysztof Kinowski Ćwiczenia z Pisma Świętego
Język grecki
Stary Testament
ks. dr Krystian Kletkiewicz Liturgika
dr Martyna Koszkało Historia filozofii
dr Grzegorz Kotłowski Język łaciński
o. dr Ryszard Kuczer OMI Teologia moralna
ks. dr Maciej Kwiecień Formy komunikacji werbalnej
Kultura języka polskiego
Kultura życia kapłańskiego
Proseminarium
Teologia mediów
prof. dr hab. Mikołaj Majkowicz Psychologia
ks. dr Jacek Meller Etyka filozoficzna
Logika
Metafizyka
Ogólna metodologia nauk
ks. dr Krzysztof Niedałtowski Religiologia
ks. dr Andrzej Penke Teologia dogmatyczna
ks. prof. dr hab. Jan Perszon Teologia fundamentalna
ks. dr Mirosław Piskozub Psychologia
ks. dr Piotr Przyborek Geografia biblijna
Historia biblijna
ks. dr Grzegorz Rafiński Nowy Testament
ks. dr hab. Adam Romejko, prof. UG Filozofia polityki
Teologia dogmatyczna
Teologia fundamentalna
ks. dr Edmund Skalski Liturgika
ks. dr Bartłomiej Stark Katechetyka
ks. dr hab. Grzegorz Szamocki, prof. UG Wstęp do Pisma Świętego
Język hebrajski
Stary Testament
Teologia biblijna
ks. dr Krzysztof Szerszeń Prawo konkordatowe
ks. dr Grzegorz Świst Prawo wyznaniowe
ks. dr Fabian Tokarski Teologia duchowości
ks. dr Jan Uchwat Kierownictwo duchowe
Teologia moralna
Wybrane problemy bioetyczne
dr hab. Jean Ward, prof. UG Język angielski
ks. dr Jerzy Więcek Język łaciński
Prawo kanoniczne
ks. dr Krystian Wilczyński Ekumenizm
Historia Kościoła
Patrologia
bp dr Zbigniew Zieliński Teologia pastoralna
ks. inf. dr Stanisław Zięba Muzyka kościelna
mgr Beata Żarnecka Emisja głosu
mgr Mariusz Żarnecki Fonetyka pastoralna