5 × 4 =

Wyboru do samorządu kleryckiego 2020 17 grudnia 2020

W czwartek po kolacji cała wspólnota seminaryjna zebrała się w refektarzu, aby w obecności przełożonych i moderatorów przeprowadzić wybory do samorządu kleryckiego. W wyborach bezpośrednich klerycy wybierają na roczną kadencję dziekana i wicedziekana, którzy są przedstawicielami całej wspólnoty GSD.

Dotychczas funkcję dziekana pełnił dk. Jakub Wojewódka, a wicedziekana kl. Tomasz Jaworski. Po zakończeniu wyborów i podliczeniu wszystkich głosów nowym dziekanem został wybrany kl. Cezary Maksymowicz. Z kolei nowym wicedziekanem, po wyrównanej walce, wybrano kl. Wojciecha Zielke.

Klerycy będą pełnić funkcję dokładnie przez rok, a urząd obejmą 6 stycznia, po powrocie z przerwy świątecznej. Wówczas nastąpi przekazanie symbolów władzy dziekańskiej – szabli oraz wicedziekańskiej – dzwonka.

Nowemu dziekanowi i wicedziekanowi życzymy wytrwałości i powodzenia w pełnieniu tak odpowiedzialnych funkcji, a ustępującym i kończącym kadencję dziękujemy za dotychczasowy trud oraz wkład włożony w budowanie wspólnoty Gdańskiego Seminarium Duchownego.