4 + five =

Dzień skupienia i akolitat 12 grudnia 2020

W sobotę 12 grudnia o godz. 18:30 w parafii pw. NMP Królowej Różańca Świętego w Gdańsku odbyła się Msza święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa Wiesława Szlachetki, podczas której 5 braci z IV roku przyjęło posługę akolitatu.
Przyjęcie posługi akolitatu to moment w seminaryjnej formacji, który jest zawsze wyczekiwany przez kleryków. Od tej pory stali się oni nadzwyczajnymi szafarzami Eucharystii, do zadań których należy między innymi: udzielanie Komunii świętej (zarówno na Mszy, jak i chorym będącym w domu lub szpitalu), puryfikacja (czyszczenie) naczyń liturgicznych, przygotowywanie wiernych do udziału we Mszy świętej, nieustanne pogłębianie miłości do Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, przygotowywanie uroczystości w parafii oraz pomoc potrzebującym.
Przez szczególną bliskość z Najświętszym Sakramentem klerycy powinni być jeszcze bardziej naznaczeni duchem ofiary i dziękczynienia, dzięki czemu będą stawać się na wzór Chrystusa, który daje siebie samego w Eucharystii.

Serdecznie gratulujemy nowo-ustanowionym akolitom, życząc obfitości łask Bożych na dalszej drodze do kapłaństwa.