seventeen + 7 =

Srebrny jubileusz kapłaństwa 21 czerwca 2022

We wtorek, 21 czerwca, klerycy uczestniczyli w uroczystej Eucharystii w archikatedrze oliwskiej, aby wraz z kapłanami wyświęconymi w 1997 r., świętować ich srebrny jubileusz kapłaństwa. Mszy św. przewodniczył metropolita gdański, abp Tadeusz Wojda SAC.

W okolicznościowej homilii abp Wojda zaznaczył, że jubileusz jest doskonałą okazją do dziękowania Bogu za dar kapłaństwa, ale również jest czasem odnowy duchowej więzi z Chrystusem, który obdarzył zgromadzonych kapłanów łaską powołania. Kapłaństwo wiąże się z wieloma trudami, ale także radościami, choć nie zawsze siewca widzi owoce tej pracy. Mimo wszystko Bóg, który powołuje nieustannie błogosławi i daje moc oraz stosowną pomoc do realizacji woli Bożej i prowadzenia ludzi ku wieczności.

Po homilii nastąpił obrzęd, podczas którego jubilaci, tak jak 25 lat temu, odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie.

Po zakończonej Eucharystii wszyscy udaliśmy się na refektarz seminaryjny na uroczyste śniadanie, gdzie wspólnie z naszymi gośćmi mogliśmy budować wspólnotę przy stole oraz dowiedzieć się, jak wyglądało seminarium duchowne ćwierć wieku temu.