3 × four =

Prymicje Seminaryjne 18 maja 2021

18 maja neoprezbiterzy zgodnie z tradycją przybyli w trzeci dzień swojej kapłańskiej posługi do seminaryjnej kaplicy. Tam, gdzie jeszcze niedawno służyli jako klerycy, teraz mogli po raz pierwszy sprawować Najświętszą Ofiarę Chrystusa.

Mszy św. przewodniczył ks. Daniel Trochowski, a Słowo Boże wygłosił ks. Michał Czyż. Homilia, nakreślając charakter dobrej wspólnoty, nawiązywała do treści dzieła O Naśladowaniu Chrystusa Tomasza a Kempis. W liturgii uczestniczyli biskupi, obecne i byłe władze seminaryjne, wykładowcy oraz pracownicy seminarium i kurii. Po Eucharystii nastąpiło udzielenie błogosławieństwa prymicyjnego przez nowych kapłanów.

Następnie goście zostali zaproszeni na uroczyste śniadanie, podczas którego wniesiono nowe, pamiątkowe tablo przedstawiające nowo wyświęconych.