14 + fifteen =

Transmisja Bałtyckiego Festiwalu Nauki 19 maja 2021

Bałtycki Festiwal Nauki – Kościół na PomorzuKościół na Pomorzu w wymiarze historycznym, kulturowym i sakralnym w 200. rocznicę bulli Piusa VII De salute animarum 16.00 Powitanie i rozpoczęcie Konferencji 16.05 „Bulla De Salute animarum a Kościół na Pomorzu” – ks. prof. dr hab. Jan Walkusz 16.35 „Zarys historii zmian administracji kościelnej na Pomorzu do XIX wieku” – ks. dr Maciej Machalica 17.00 Pytania i dyskusja 17.15 Przerwa 17.30 „Po owocach ich poznacie Mt 7,20 – Oblicza świętości Kościoła na Pomorzu” – ks. dr Łukasz Białk 17.55 „Św. Jodok – zapomniany patron pomorskich pielgrzymów” – ks. dr Adam Jeszka 18.20 Dyskusja i zakończenie Konferencji

Opublikowany przez Gdańskie Seminarium Duchowne – GSD Niedziela, 16 maja 2021