ten + 18 =

Promocja nowych Ceremoniarzy Archidiecezji Gdańskiej 12 października 2019

Dziś w Gdańskim Seminarium Duchownym gościliśmy ministrantów pochodzących z naszej diecezji. Spotkanie odbyło się w ramach współpracy GSD z diecezjalnym Duszpasterstwem Liturgicznej Służby Ołtarza pod opieką ks. Piotra Beleckiego. Celem była tzw. promocja, to znaczy ustanowienie nowych ceremoniarzy.

Aby godnie przygotować się do objęcia tej szczególnej funkcji, czterdziestu pięciu młodych mężczyzn wraz z klerykami o godz. 8:00 wzięło udział w adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej seminaryjnej kaplicy. Następnie o godz. 9:30 w Archikatedrze Oliwskiej miał miejsce najważniejszy punkt dnia – Msza święta z obrzędem ustanowienia ceremoniarzy, pod przewodnictwem bp. Wiesława Szlachetki. Po zakończonej Eucharystii odbyło się spotkanie w refektarzu pocysterskim, na którym nowo ustanowieni ceremoniarze wraz z rodzicami, duszpasterzami i pozostałymi gośćmi mogli wspólnie cieszyć się z objętej funkcji.

Ceremoniarzom gratulujemy i pamiętamy o modlitwie w ich intencji, aby z dumą i gorliwością pełnili swą służbę przy Chrystusowym Ołtarzu.