two × two =

Pielgrzymka w Roku Jubileuszowym 19 października 2019

W sobotę, 19 października, miała miejsce druga już pielgrzymka ku czci błogosławionych Męczenników Gdańskich. Tym razem udaliśmy się ulicami Gdańska do parafii Chrystusa Króla, oddając cześć błogosławionemu księdzu Franciszkowi Rogaczewskiemu budowniczemu i pierwszemu proboszczowi. Była to jego ostatnia placówka, w której posługiwał przed swoją śmiercią. Zginął w obozie koncentracyjnym Stutthof podczas II Wojny Światowej. Wykazał się ogromną heroicznością cnót. Był gorliwym kapłanem i patriotą.

Pielgrzymi rozpoczęli swoją wędrówkę sprzed Bazyliki Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie. Pierwszy postój miał miejsce u księży Zmartwychwstańców w Gdańsku. Tam została odmówiona koronka do Bożego Miłosierdzia,
a następnie został zorganizowany drobny poczęstunek. Przez całą drogę pątnikom towarzyszyła modlitwa i śpiew.

To piękne świadectwo ma na celu nie tylko uczczenie chwalebnego męczeństwa, ale także pokazanie piękna wiary katolickiej, która prowadzi do zbawienia. Wspólne wędrowanie oznacza wzajemną miłość, ponieważ jak zaznaczył
w swojej homilii ks. kan. dr Krzysztof Kinowski, rektor GSD: „spodobało się Bogu zbawić nas we wspólnocie Kościoła”. Umocnieni tym świadectwem, nie bójmy się podejmować odważnych kroków na drodze ku świętości.