dziewięć − trzy =

Obrzęd Ad missio 4 listopada 2023

W dniach 3-4 listopada obchodziliśmy w naszej wspólnocie seminaryjnej dwa wydarzenia. Pierwszym z nich był dzień skupienia, który poprowadził ks. dr Maciej Kwiecień, drugim zaś był obrzęd Ad missio w parafii św. Rocha w Rewie.

Pierwsza konferencja podczas dnia skupienia dotyczyła naszej tożsamości kapłańskiej. Usłyszeliśmy, że droga ta wypełniona jest cierpieniem, wyrzeczeniami i pokutą, a walka o naszą tożsamość jest bardzo trudna, ale wszystkie wygrane bitwy z samym sobą mają duże znaczenie w wojnie o zbawienie. Po konferencji przeszedł czas na adorację Najświętszego Sakramentu i kompletę. Kolejny dzień rozpoczęliśmy wspólną jutrznią. Tematem przewodnim drugiej konferencji była świętość, której źródłem jest Jezus. W przytoczonej przemowie Karola Boromeusza w godzinie czytań, którą poprzedziliśmy konferencję, dostaliśmy konkretne wskazówki jak do niej dążyć. W trzeciej konferencji kapłan prowadzący dzień skupienia przypomniał nam o tym, że jesteśmy wspólnotą, a to oznacza, że powinniśmy odrzucać egoizm oraz indywidualizm. Elementem, który ma nas łączyć jest wspólna modlitwa. 

Tego samego dnia wieczorem udaliśmy się do parafii pw. Świętego Rocha w Rewie, gdzie podczas mszy świętej miał miejsce obrzęd Ad missio. Nasi bracia z roku V zostali przyjęci do grona kandydatów gotowych do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu. Ceremonii przewodniczył oraz Słowo Boże wygłosił bp Wiesław Szlachetka. Hierarcha w homilii ostrzegał kandydatów przed fałszywą pobożnością, hipokryzją oraz pychą. Jednocześnie zaznaczył, że tylko w Jezusie Chrystusie możemy dostrzec źródło prawdziwej godności, kierunek służby i prawdziwe wywyższenie.

Kleryków z roku piątego otaczamy modlitwą, by dobry Bóg umacniał ich na obranej ścieżce.