4 × jeden =

Msza św. w intencji zmarłych biskupów, kapłanów i diakonów 6 listopada 2023

W poniedziałek, 6 listopada, w archikatedrze oliwskiej sprawowana była Msza św. w intencji zmarłych biskupów, kapłanów, diakonów oraz osób życia konsekrowanego z archidiecezji gdańskiej i diecezji pelplińskiej.

Eucharystii przewodniczył abp Tadeusz Wojda. Mszę św. koncelebrowali bp Wiesław Szlachetka, bp Piotr Przyborek oraz zgromadzeni księża zakonni i diecezjalni.

Arcybiskup rozpoczął Eucharystię od wspomnienia wszystkich zmarłych biskupów obydwu diecezji za których modliliśmy się tego dnia.

Homilię wygłosił bp Wiesław Szlachetka. Rozpoczął od tematu niesprawiedliwości śmierci, którą to tajemnicę rozświetla Boże objawienie. Mówił o tym, że śmierć jako skutek grzechu nie jest ostatecznym miejscem człowieka. Bóg przecież umiłował świat oddając swojego Syna przez ofiarę na krzyżu i zmartwychwstanie. Przez zbawcze dzieło dopełnione Duchem Świętym prowadzi nas do nieba, gdzie śmierci już nie będzie.

Głosił iż Jezus zaprasza nas do służebnego życia. Do służby samemu Chrystusowi przez oddawanie się naszym bliźnim, tak aby troska o zbawienie była na pierwszym miejscu. Szczególnym wyrazem tej służby jest udział w jego kapłaństwie – dawanie życia za wielu. W Bożym kapłaństwie, na mocy chrztu św. uczestniczy cały lud.  Wspominając zmarłych biskupów, budowniczych kościoła, moderatorów seminarium, misjonarzy i katechetów, zaznaczył że udział w Chrystusowym Kapłaństwie to wielka godność – „Ci których dzisiaj wspominamy, modląc się za tych zmarłych, doskonale to rozumieli. Upamiętniamy przez to to wszystko, co oni uczynili dla nas”.

Po zakończeniu liturgii, procesyjnie udaliśmy się do Krypty Biskupów Gdańskich, gdzie odbyła się tradycyjna modlitwa za pochowanych w niej zmarłych.