trzy × jeden =

Imieniny Metropolity abp. Tadeusza Wojdy 28 października 2023

Dzień liturgicznego wspomnienia świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza był dla nas wyjątkowy, dlatego że razem z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą obchodziliśmy święto jego patrona.

Na wieczornej Mszy Świętej pod przewodnictwem metropolity, w koncelebrze z księżmi biskupami pomocniczymi oraz licznie zgromadzonym duchowieństwem naszej archidiecezji, modliliśmy się za księdza arcybiskupa, aby – na wzór świętego apostoła – przykazanie miłości Boga i bliźniego w swoim życiu wypełniał do końca. „Kiedy przyzywamy jego imię, chcemy oddać mu cześć i pamiętamy również o tych wszystkich, którzy służą Kościołowi i tak jak on starają spełnić swoje życie w służbie Ewangelii. Przez jego orędownictwo skierujemy nasze serca ku Bogu” – zachęcał do modlitwy arcybiskup.

Homilię wygłosił biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej – Piotr Przyborek, który zaznaczył na wstępie, że na próżno szukać wielu informacji o tych apostołach w biblii, jednak „widzimy więcej niż napisane jest dosłownie, bo czytamy całe Pismo Święte. Święci Szymon i Juda Tadeusz zostali rozesłani po zmartwychwstaniu Chrystusa, by szli i głosili Ewangelię wszystkim narodom […] Pan Jezus nie wymaga od nas, żebyśmy nawrócili wszystkich, ale mamy zacząć i zasiać ziarno” – mówił biskup Piotr.

„Św. Juda Tadeusz Apostoł przekazuje nam, że mamy zadanie głosić Chrystusa tam, gdzie On nas posyła. Musimy zawsze być tego świadomi. Stajemy się ambasadorami Boga w dzisiejszym świecie, co jest wielkim gestem zaufania ze strony Chrystusa względem każdego z nas. Jest to jednocześnie największą zapłatą, że chcemy żyć w służbie Ewangelii. Bardzo serdecznie dziękuję za waszą modlitwę, obecność i życzenia” – powiedział na zakończenie metropolita gdański.

Księdzu arcybiskupowi składamy najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa, światła Ducha Świętego i opieki Maryi na każdy dzień, a także płynące z serca „Plurimos annos”!