2 + osiemnaście =

Odpust w kaplicy lotniskowej 18 października 2023

W środę 18 października, o godzinie 17:00, cała wspólnota Gdańskiego Seminarium Duchownego uczestniczyła w uroczystej Mszy świętej odpustowej, w kaplicy Portu Lotniczego imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku. Odpust odbył się z racji wspomnienia liturgicznego Jana Pawła II – patrona kaplicy.

Głównym celebransem Eucharystii był ksiądz Krzysztof Szerszeń – kapelan lotniska oraz rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego. Koncelebransami byli ojcowie duchowni – ks. Jan Uchwat i ks. Wojciech Langowski oraz moderatorzy okresu propedeutycznego – ks. prorektor Robert Zieliński oraz ks. prefekt Bartosz Adamski. Na Mszy obecny był również prezes portu lotniczego, pan Tomasz Kloskowski.

Homilię wygłosił ksiądz Bartosz Adamski. Zauważając, iż Ewangelia świętego Łukasza z dnia, jest tekstem o powołaniu kapłańskim, przypomniał iż w istocie osoby Jana Pawła II, szukać należy wzoru prawdziwego kapłana – człowieka znającego i mającego najbliższy kontakt z Bogiem. Ufającego Bogu w takim stopniu, że pozwala zjeść się wilkom. Kapłana gotowego do wypełnienia posłannictwa Ojca bez jakichkolwiek ludzkich zabezpieczeń. Nadającego sens życia przez wdzięczność i uwielbienie w Eucharystii.

Dzięki uprzejmości przedstawicieli portu lotniczego, alumni pierwszego roku wraz z moderatorami mieli okazję zwiedzić port lotniczy przed Eucharystią. Przez co mogli poznać pracującą na lotnisku załogę, przyjrzeć się jak pracują na co dzień oraz w jaki sposób zarządzane są poszczególne działy.

Celebrowanie uroczystości zwieńczyło wspólne spotkanie przy kolacji oraz przy kawie. Serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas i życzymy jeszcze raz obfitości łask Bożych dla rodzin wszystkich pracowników Gdańskiego Portu Lotniczego.