three + 1 =

14. rocznica święceń Księdza Rektora 11 czerwca 2019