twenty + ten =

14. rocznica święceń Księdza Rektora 11 czerwca 2019

We wtorek, 11 czerwca, obchodziliśmy w seminaryjnej wspólnocie 14. rocznicę święceń kapłańskich ks. Rektora Krzysztofa Kinowskiego. W uroczystej Eucharystii uczestniczyli wszyscy kapłani wyświęceni w 2005 roku.