twelve − 9 =

Wspomnienie bł. Męczenników Gdańskich 12 czerwca 2019

12 czerwca jest dniem, w którym obchodzimy wspomnienie bł. Męczenników Gdańskich. W ich poczet wpisują się bł. ks. Marian Górecki, bł. ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń, bł. ks. Franciszek Rogaczewski, bł. ks. Bronisław Komorowski i bł. siostra Alicja Kotowska. Z tej okazji w naszej seminaryjnej kaplicy, poświęconej wyżej wymienionym błogosławionym, została odprawiona uroczysta Msza św. odpustowa, której przewodniczył Metropolita Gdański – Abp Sławoj Leszek Głódź. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Maciej Kwiecień, który doktoryzował się, pisząc swoją pracę właśnie na ich temat. Dzisiejsze święto jest niezwykłą okazją do zapoznania się z życiorysami tych niezwykłych osób, którzy chodząc po tej samej ziemi co my, osiągnęli najważniejszy cel, jakim jest świętość. Wpatrując się w postawę bł. Męczenników Gdańskich możemy nie tylko prosić o potrzebne łaski i błogosławieństwo dla nas samych, ale również naśladując ich, możemy samemu nieść Chrystusa, tam gdzie go jeszcze brakuje.

Błogosławieni Męczennicy Gdańscy – módlcie się za nami!