eighteen − one =

Heroldowie Ewangelii w Gdańskim Seminarium Duchownym 10 czerwca 2019

W minionym tygodniu gościliśmy w Gdańskim Seminarium Duchownym czterech Heroldów Ewangelii. Bracia ze zgromadzenia Heroldów Ewangelii odwiedzają parafie na całym świecie, by spotykać się z wiernymi, chorymi, cierpiącymi, a także z klerykami, by przekazać im figurę Matki Bożej Fatimskiej, którą Heroldowie otrzymali od papieża Jana Pawła II.

Heroldowie Ewangelii to międzynarodowe stowarzyszenie wiernych na prawach papieskich. Wspólnota została założona w Brazylii i tam znajduje się dom generalny. Jest to dość młoda wspólnota – papież Jan Paweł II zatwierdził jej status i nadał jej prawa papieskie w 2001 r., a z kolei papież Benedykt XVI zatwierdził część żeńską, męską oraz kapłańską. Stowarzyszenie tworzą księża, bracia i siostry oraz tercjarze i osoby świeckie.

Mimo krótkiej historii, Heroldowie pracują już w 78 krajach. Mają własne seminaria duchowne, szkoły, prasę, wydawnictwa, radio i telewizję, akademie muzyczne i plastyczne. Żyją zgodnie z duchowością św. Ludwika Grignion de Montfort i odpowiadają swym życiem na wezwania z Matki Bożej z Fatimy oraz na wezwanie św. Jana Pawła II do nowej ewangelizacji „poprzez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi”.

Podczas poniedziałkowej adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy seminaryjnej, odbyło się wyjątkowe nabożeństwo, właśnie ku czci Najświętszej Maryi Panny z Fatimy. Heroldowie Ewangelii procesyjnie wnieśli figurę, która została symbolicznie ukoronowana przed ołtarzem przez naszego ojca duchownego. Nabożeństwo było szczególnym wyrazem oddania całego seminarium pod opiekę Matki Boskiej, by czuwała nad każdym z alumnów na jego drodze do kapłaństwa.

źródło: opoka.news