two × two =

Wyznanie wiary przed święceniami 14 maja 2021

W piątek wieczorem spotkaliśmy się w seminaryjnej kaplicy, aby po raz ostatni wspólnie z diakonami odmówić modlitwę brewiarzową. Są to ich ostatnie chwile przed przyjęciem święceń kapłańskich w stopniu prezbiteratu.

Nieszporom, podczas których diakoni złożyli i podpisali uroczyste wyznanie wiary, przewodniczył ks. dr Krzysztof Kinowski – Rektor GSD. W krótkim słowie skierowanym w sposób szczególny do tych, którzy już jutro staną się prezbiterami, powiedział, że kapłaństwo jest nieustanną służbą. We wszystkich parafiach są ci sami ludzie, szukający Boga. Jesteśmy posłani do nich, aby głosić im orędzie Tego, który nas wybrał – Jezusa Chrystusa. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał (J 15, 16). Kapłaństwo to coś więcej niż posłanie, to także przynoszenie owoców, które mają trwać nie tylko w danym momencie, lecz przez całe życie. W tym zadaniu pomoże i będzie za wami orędował św. Maciej Apostoł, którego święto dziś obchodzimy w Kościele.

Następnie diakoni uroczyście wyznali wiarę i zobowiązali się do życia według niej oraz do jej głoszenia. Wyrazem tego było podpisanie go piórem na ołtarzu, na którym każdego dnia rodzi się, umiera i zmartwychwstaje Chrystus.