16 + two =

Wybory do samorządu 11 grudnia 2019

W środę 11 grudnia we wspólnocie Gdańskiego Seminarium Duchownego odbyły się wybory do samorządu kleryckiego.

Zgromadzeni w seminaryjnym refektarzu klerycy zadecydowali o tym, kto będzie ich odtąd reprezentował, pełniąc urzędy dziekana i wicedziekana alumnów. Bezsprzecznie największe zaufanie współbraci zdobył kl. Jakub Wojewódka z roku V, dotychczasowy wicedziekan, który już w pierwszej turze sięgnął po urząd dziekana. Do wyłonienia nowego wicedziekana potrzebna była druga tura wyborów, z której zwycięsko wyszedł kl. Tomasz Jaworski z roku IV.

Nowemu dziekanowi i wicedziekanowi gratulujemy, życząc Bożego błogosławieństwa w pełnieniu nowych zadań we wspólnocie Gdańskiego Seminarium Duchownego.