two × 4 =

Akolitat 7 grudnia 2019

7 grudnia o godz. 18:00 w parafii pw. Chrystusa Króla i bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie odbyła się Msza święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa Zbigniewa Zielińskiego, podczas której 5 braci z IV roku przyjęło posługę akolitatu.

Przyjęcie posługi akolitatu to moment w seminaryjnej formacji, który jest zawsze wyczekiwany przez kleryków. Od tej pory stali się oni nadzwyczajnymi szafarzami Eucharystii, do zadań których należy między innymi: udzielanie Komunii świętej (zarówno na Mszy, jak i chorym będącym w domu lub szpitalu), puryfikacja (czyszczenie) naczyń liturgicznych, przygotowywanie wiernych do udziału we Mszy świętej, nieustanne pogłębianie miłości do Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, przygotowywanie uroczystości w parafii oraz pomoc potrzebującym.

Przez szczególną bliskość z Najświętszym Sakramentem klerycy powinni być jeszcze bardziej naznaczeni duchem ofiary i dziękczynienia, dzięki czemu będą stawać się na wzór Chrystusa, który daje siebie samego w Eucharystii.

Serdecznie gratulujemy nowo-ustanowionym  akolitom, życząc obfitości łask Bożych na dalszej drodze do kapłaństwa.