2 × 2 =

Wielki Piątek 7 kwietnia 2023

Wielki Piątek jest dniem śmierci Chrystusa na krzyżu. Zgodnie ze starożytną tradycją, Kościół nie sprawuje wtedy Eucharystii. 7 kwietnia, w Wielki Piątek wspólnota Gdańskiego Seminarium Duchownego uczestniczyła w kaplicy mariackiej w ciemnej jutrzni połączonej z czytaniami o Słudze Jahwe, zaś po południu, w godzinie śmierci Jezusa na krzyżu na pocysterskich krużgankach odbyła się Droga Krzyżowa.

Najważniejszym wydarzeniem Wielkiego Piątku była Liturgia na cześć Męki Pańskiej. Przewodniczył jej ks. prałat Krystian Kletkiewicz, proboszcz parafii archikatedralnej. Modlitwa rozpoczęła się od gestu leżenia krzyżem księdza proboszcza przed ołtarzem. Następnie miała miejsce liturgia słowa, podczas której odśpiewany został opis Męki Pańskiej według świętego Jana. Po niej nastąpiła homilia, którą wygłosił ks. Mirosław Piskozub, wikariusz parafii. Liturgię słowa zakończyła modlitwa powszechna, zawierająca w tym roku oprócz modlitw za kościół, wszystkie stany Kościoła, niewierzących czy rządzących. Później odbyła się adoracja Krzyża. Został uroczyście odsłonięty Krzyż, po czym wszyscy oddali cześć Krzyżowi przy śpiewie suplikacji.

Na zakończenie Liturgii Męki Pańskiej odbyło się przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem, będącym symbolem całunu, którym owinięto ciało Chrystusa. Po zakończonej liturgii bracia z roku II prowadzili czuwanie modlitewne przy Grobie Pańskim. Dzień zakończyła modlitwa Kompletą połączona z Lamentacjami.