trzy × pięć =

Wielki Czwartek 6 kwietnia 2023

Tegoroczny Wielki Czwartek nasza wspólnota rozpoczęła od uroczystej jutrzni z arcybiskupem. Podczas niej wygłosił on do nas także krótkie słowo.

Po niej świeccy pracownicy naszego domu złożyli życzenia biskupom oraz kapłanom pracującym w seminarium w dniu ustanowienia kapłaństwa. Następnie wszyscy zeszliśmy do refektarza na uroczyste śniadanie.

Następnym punktem dnia była Msza Krzyżma, w której uczestniczyło kilkuset kapłanów naszej archidiecezji. W homilii metropolita w mocnych słowach przemówił do obecnych kapłanów, przypominając o ich obowiązkach niesienia Boga i Jego miłosierdzia ludziom. Mówił, że „powinni być jak chleb, z którego każdy może ukroić sobie kawałek”. Podczas eucharystii poświęcono także oleje krzyżma, chorych i katechumenów – będą one używane przez cały kolejny rok.

Wieczorem zebraliśmy się ponownie, aby celebrować Mszę Wieczerzy Pańskiej. Arcybiskup w homilii mówił o Eucharystii, jako źródle miłości, która otwiera na człowieka i przynagla do służenia mu. Symbolicznie ukazywał to obrzęd obmycia nóg, dokonany po kazaniu przez metropolitę. Na koniec mszy opróżniono tabernakulum, a Chrystusa pod postacią Hostii przeniesiono do ciemnicy przygotowanej w kaplicy bocznej.

Tam też późnym wieczorem nasza wspólnota seminaryjna odprawiła godzinę czytań i odśpiewała lamentacje.