4 × five =

Ustanowienie roku propedeutycznego

Zgodnie z zaleceniami Stolicy Apostolskiej oraz wytycznymi Konferencji Episkopatu Polski, abp Tadeusz Wojda metropolita gdański wydał dekret o ustanowieniu w Gdańskim Seminarium Duchownym roku propedeutycznego. Decyzja obejmie już kandydatów zgłaszających się do seminarium na rok akademicki 2020/2021.

Rok propedeutyczny będzie czasem pogłębionego rozeznawania podjętej przez kandydatów decyzji. Będzie służył także pogłębieniu życia religijnego kandydatów, zbudowaniu fundamentów na wierze w Jezusa Chrystusa i osobistej relacji z Nim w celu owocniejszego podjęcia studiów teologicznych i późniejszej formacji w seminarium duchownym.

Bezpośrednią opiekę nad rokiem propedeutycznym sprawować będzie prorektor okresu propedeutycznego, wsparty pomocą prefekta okresu propedeutycznego, mianowani przez metropolitę gdańskiego na wniosek rektora Gdańskiego Seminarium Duchownego na okres 3 lat.

W środę 23 czerwca abp Wojda mianował na te stanowiska ks. Roberta Zielińskiego, dotychczasowego wikariusza parafii pw. św. Polikarpa w Gdańsku-Osowej na prorektora okresu propedeutycznego oraz ks. Łukasza Grelewicza, dotychczasowego wikariusza parafii pw. św. Stanisława BM w Gdańsku-Wrzeszczu na prefekta okresu propedeutycznego.


Dodano: 28 czerwca 2021