eighteen − 17 =

Święcenia diakonatu 19 czerwca 2021

19 czerwca w naszej wspólnocie seminaryjnej przeżywaliśmy ostatnią wielką uroczystość poprzedzającą wyjazd kleryków na wakacje. Tego dnia w parafii pw. Chrystusa Króla i bł. s. Alicji Kotowskiej w Wejherowie bp Wiesław Szlachetka udzielił święceń diakonatu czterem naszym braciom z roku V. Są one I stopniem sakramentu kapłaństwa i bezpośrednim przygotowaniem do święceń prezbiteratu.

Biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej podkreślił znaczenie posługi diakonów w Kościele. W homilii przypomniał, że diakonat to święcenia dla służby. Jej doskonały wzór dał nam nasz Pan Jezus Chrystus. Do zadań diakonów należy m. in. odczytywanie Ewangelii podczas liturgii, a także głoszenie homilii i kazań. Szczególnym przywilejem jest także asystowanie przy zawieraniu związków małżeńskich i błogosławienie ich. Diakoni mogą również przewodniczyć nabożeństwom, modlitwom wspólnotowym, pogrzebom oraz sprawować sakramentalia. Od chwili przyjęcia święceń pierwszego stopnia diakoni są zobowiązani do codziennego odmawiania Liturgii Godzin – codziennej modlitwy Ludu Bożego.

Na zakończenie uroczystości bracia z roku V wyrazili swoje podziękowania za otrzymany dar święceń. Z kolei bp Wiesław Szlachetka, w imieniu abp. Tadeusza Wojdy, wręczył nowym diakonom pierwsze dekrety kierujące ich do posługi w parafiach archidiecezji gdańskiej.