17 + 9 =

„Trzeźwość polską racją stanu” 20 lutego 2024

„Trzeźwość polską racją stanu” – słowa bł. kard. Stefana Wyszyńskiego towarzyszą Apostolstwu
Trzeźwości i Osób Uzależnionych w 2024 roku i tym też hasłem zatytułowane zostało sympozjum podczas
wiosennej sesji Apostolstwa Trzeźwości w AKSiM w Toruniu. Jak co roku, z archidiecezji gdańskiej na to
wydarzenie udała się reprezentacja Diecezjalnego Duszpasterstwa Trzeźwości na czele z ks. prał.
Bogusławem Głodowskim. Do Torunia udało się również trzech kleryków Gdańskiego Seminarium
Duchownego.

Drugi dzień sesji rozpoczęty został Eucharystią w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji
i św. Jana Pawła II. Mszy Świętej przewodniczył bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu ds.
Apostolstwa Trzeźwości KEP. Eucharystię koncelebrowali licznie zgromadzeni księża, wśród nich
duszpasterze trzeźwości diecezjalni i ze zgromadzeń zakonnych z całej Polski. Po zakończonej Mszy
Świętej, rozpoczęty został panel konferencyjny w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej.
Pierwszą prelekcję, będącą zarazem otwarciem drugiego dnia sesji, wygłosił bp Bronakowski.
Odnosząc się m.in. do homilii Prymasa Tysiąclecia, hierarcha łomżyński wyraził swoją troskę o trzeźwość
narodu i uświadamiał zgromadzonych, iż dbanie o nią, leży w interesie nas wszystkich.

Drugi wykład tego dnia, wygłosił dr hab. Krzysztof Wojcieszek. Opisując prawodawstwo z początku XX
wieku, ukazał jak dużą troską o trzeźwość narodu cechowali się nasi praojcowie. Prelekcję trzecią wygłosiła
dr Janina Bokun, pochodząca z archidiecezji gdańskiej. W ogólnym zarysie przedstawiona została rola
świeckich w kształtowaniu trzeźwości we współczesnej Polsce. Zaakcentowana została potrzeba współpracy
Kościoła, państwa, samorządów oraz wszystkich ludzi dobrej woli. Do tematu alkoholizmu i trzeźwości
odnieśli się również w swoich prelekcjach dr Ilona Nowosad oraz ks. Jan Seremak CSMA.

O niebezpieczeństwach związanych ze zniewoleniem, w tym przypadku nie przez substancje, lecz
przez nowe media, opowiedział podczas swojego wykładu dr Mateusz Kaleta. Przedstawiając niepokojące
liczby dotyczące m.in. czasu, który Polacy poświęcają na korzystanie z internetu i mediów
społecznościowych uświadomił zebranych, jak wygląda sytuacja i jakie rozwiązania można stosować, by nie
dać się zniewolić przez technologię. Prelegent zachęcał do stawiania na relacje w rzeczywistości, ponieważ
tylko one są w stanie zaspokoić ludzką potrzebę kontaktu z bliźnim. Ostatnia prelekcja podczas drugiego
dnia sesji Apostolstwa Trzeźwości dotyczyła bł. Rodziny Ulmów, którą wygłosił ks. dr Witold Burda.
W poruszającym świadectwie prelegenta dowiedzieliśmy się jak wyglądała rzeczywistość błogosławionych
męczenników i jakimi wartościami się kierowali. Jak zaznaczył ks. dr Burda – było to przede wszystkim
miłosierdzie i odpowiedzialność.

Po wszystkich wykładach przewidziany był czas na pytania, na które odpowiadali bp Tadeusz
Bronakowski oraz dr hab. Krzysztof Wojcieszek. Drugi dzień sesji zakończył się podsumowaniem rektora
o. Zdzisława Klafki CSsR oraz wyprowadzeniem sztandaru Apostolstwa Trzeźwości.

Zdjęcia otrzymane dzięki uprzejmości p. Małgorzaty Żywicy
TRZEŹWY GDAŃSK