jeden + czternaście =

Rekolekcje wielkopostne 16 lutego 2024

Wielki Post rozpoczęty! Tradycyjnie w naszym seminarium weszliśmy w nowy okres liturgiczny kilkudniowymi rekolekcjami. W tym roku poprowadził je dla nas ks. dr Kazimierz Ginter, który na co dzień, jako profesor, wykłada historię liturgii na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie.

Rekolekcje rozpoczęły się wtorkowego wieczoru, 13 lutego, śpiewem Hymnu do Ducha Świętego i potrwały do piątku. Podczas licznych nauk ks. Kazimierz poruszył m. in. takie kwestie jak: dziękczynienie, pokuta, umartwienie, zmartwychwstanie, miłosierdzie Boże, miłość Boża, które stanowiły tematy przewodnie poszczególnych konferencji.

Przypomniał nam, iż warto uzmysławiać sobie, że jesteśmy tylko prochem, aby stawać się ludźmi bardziej pokornymi i otwartymi na Boga. Człowiek jest wielki wówczas, gdy jest razem z Bogiem, zwłaszcza podczas Eucharystii, do której nie można się przyzwyczajać. Każdy uczestnik świętych misteriów powinien nieustannie zadziwiać się i fascynować uobecnianiem się Boga w sakramentalnych postaciach Ciała i Krwi Pańskiej.

Istotą rekolekcji jest wewnętrzne nawrócenie i przemiana. Pokuta i pokora polegają na umartwianiu samych siebie i swojego charakteru, na zbliżaniu się do Boga drogą wyrzeczeń, umartwień i poświęceń, ponieważ droga do zbawienia ludzkości wiodła przez krzyż. Okoliczności, które temu towarzyszą, jak osoba księdza rekolekcjonisty, miejsce czy czas są tylko dodatkiem. Najważniejsze jest to, czy podczas tych kilku dni staliśmy się lepsi i czy przemiana dokonała się w naszym sercu i w naszym życiu.

Jeszcze raz dziękujemy ks. prof. Kazimierzowi Ginterowi za słowo, które pomogło nam na nowo spojrzeć w swoje wnętrze, ponieważ, parafrazując św. Augustyna, najpierw należy poznać samego siebie, aby móc później poznać samego Boga.