5 − two =

Święcenia diakonatu

Sobotnie przedpołudnie było wyjątkowym czasem, zwłaszcza dla piątki naszych braci z roku V. Tego dnia w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku-Wrzeszczu przyjęli oni pierwszy stopień święceń kapłańskich – święcenia diakonatu.

Eucharystii połączonej z obrzędem udzielenia święceń w stopniu diakonatu przewodniczył bp Wiesław Szlachetka, biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej. W krótkiej homilii przypomniał podstawowe zadania diakonów, z których najważniejszym jest troska o zbawienie wszystkich dusz ludzkich wyrażająca się m. in. w głoszeniu Ewangelii, którą od tej pory nasi starsi bracia mogą proklamować podczas Mszy św. Biskup zachęcił kandydatów do diakonatu, aby ich posługa była cicha, pokorna i pożyteczna, aby była służbą na wzór Jezusa.

Obrzęd święceń rozpoczął się bezpośrednio po homilii. Odpowiadając na pytania biskupa nasi bracia wyrazili wolę przyjęcia święceń, a na znak wewnętrznego oddania się Chrystusowi, przyrzekli zachowywać celibat, służyć Bogu i ludziom, pogłębiać ducha modlitwy oraz wiernie sprawować Liturgię Godzin.

Po złożeniu przysięgi wierności biskupowi ordynariuszowi nastąpił śpiew litanii do wszystkich świętych, podczas której zanoszone były prośby do Boga o błogosławieństwo, uświęcenie i konsekrowanie naszych pięciu braci. Następnie miał miejsce obrzęd nałożenia rąk i modlitwy nad nowo wyświęconymi diakonami, po którym otrzymali oni stuły, dalmatyki i złożyli przysięgę głoszenia Ewangelii.

Na zakończenie Mszy św. bp Wiesław Szlachetka wręczył nowo wyświęconym diakonom dekrety, kierujące ich do parafii, w których będą posługiwać przez najbliższy rok.Dodano: 25 czerwca 2022