4 × 4 =

Rekolekcje na rozpoczęcie roku akademickiego 2019/2020 28 września 2019

Kolejny rok formacji rozpoczął się 3-dniowymi rekolekcjami. Od środy do soboty w Gdańskim Seminarium Duchownym wygłaszał je ks. Wacław Grądalski, który na co dzień pełni funkcję proboszcza i kustosza Sanktuarium Matki Bożej Miłości Zranionej i Naszej Nadziei w Skrzatuszu (diecezja koszalińsko-kołobrzeska). Ks. Grądalski jest również prezesem Fundacji Charytatywnej im. Biskupa Czesława Domina w Kołobrzegu oraz opiekunem Wspólnoty Cenacolo w Polsce.

Tematem tegorocznych nauk były słowa Jezusa skierowane do Szymona Piotra: „Czy miłujesz mnie więcej, a niżeli ci…?”

W ciągu ostatnich kilku dni klerycy mieli okazję na nowo uświadomić sobie przed jakim zadaniem stawia Bóg tych, których powołuje do służby w kapłaństwie. Chrystus każdego zaprasza do relacji z sobą, ponieważ kocha każdego człowieka. Zadaniem człowieka jest odpowiedzieć na tę miłość całym sercem. Nawet, kiedy nie do końca to wychodzi, bo człowiek jest z natury słaby i grzeszny, dlatego pełni ufności powinien stawać przed Nim jak pełne ufności dziecko. Bóg zna każdego i pragnie, aby kapłan głosząc Dobrą Nowinę o Królestwie Bożym, przede wszystkim mówił o Królu. Rekolekcjonista zaznacza, że gdy kapłan zapomni o Królu, będzie głosił jedynie samego siebie.

Ksiądz Wacław podzielił się pięknym świadectwem swojej posługi kapłańskiej obfitującej w wiele życiowych doświadczeń jako zwykły wikary, ojciec duchowny w seminarium, kierownik ośrodka dla osób uzależnionych i pogubionych w swoim życiu, czy w końcu jako proboszcz i kustosz sanktuarium.