nine − eight =

Obłóczyny alumnów III roku 29 września 2019

Dzisiaj we wspólnocie Gdańskiego Seminarium Duchownego przeżywaliśmy obrzęd obłóczyn, w którym brało udział pięciu naszych braci z roku III: Wojciech Zielke, Filip Gobis, Adrian Nastały, Paweł Skierka i Kacper Walkusz. Przyjęcie stroju duchownych to wyjątkowy moment dla każdego kleryka, ponieważ po przez nałożenie sutanny stajemy się widocznym znakiem obecności Chrystusa w świecie.

Uroczystość miała miejsce w Archikatedrze Oliwskiej o godz. 10.00, a Mszy św. przewodniczył ks. Rektor Krzysztof Kinowski. W koncelebrze uczestniczyli również księża przełożeni – ks. Prorektor Krzysztof Szerszeń, Dyrektor Ekonomiczny ks. Dawid Szabowski i ojcowie duchowni, którzy przez całą formację prowadzą w przygotowaniu do przyjęcia święceń kapłańskich.

Wieloletnią tradycją seminaryjną jest obcinanie końcówek krawata przez zaprzyjaźnionych księży. Wszystko odbywa się na seminaryjnych krużgankach, gdzie nowoobłóczeni ściągają garnitur i nakładają sutannę. Następnie wychodzą do ołtarza i przyjmują błogosławieństwo na dalszą drogę formacji ku kapłaństwu.

Niewątpliwie jest to wzruszający moment, szczególnie dla rodziców, którzy uronili w tym momencie nie jedną łzę. Można powiedzieć cytując homilię ks. Rektora, że „ jest to moment zaręczyn z Kościołem…”. Gest, który wyraża szczególne pragnienie zbliżenia się do Chrystusa.

Wraz z całą naszą wspólnotą Gdańskiego Seminarium Duchownego, pragniemy złożyć najserdeczniejsze gratulacje naszym braciom z roku III. Niech Bóg wam błogosławi, a Maryja otacza swoją opieką na dalsze lata formacji.