dziewiętnaście − 8 =

Nowy główny ceremoniarz 28 lutego 2023

Liturgia jest źródłem i szczytem życia Kościoła. Z tego powodu pragniemy się o nią troszczyć i czerpać z jej bogactwa. Ceremoniarze seminaryjni odpowiadają za prawidłowy przebieg liturgii oraz dbają o to, aby święte obrzędy były wykonywane starannie i zgodnie z przepisami.

Tradycją w naszym seminarium jest przekazanie pasa prałackiego nowo wybranemu głównemu ceremoniarzowi, przez ustępującego z urzędu.

Dziękujemy dk. Kacprowi Walkuschowi za dotychczasową posługę i serdecznie gratulujemy kl. Patrykowi Zybertowi nowej funkcji. Życzymy owocnej pracy na rzecz całej wspólnoty!