4 × 5 =

Msza św. urodzinowo-pożegnalna ks. Krzysztofa Kinowskiego, Rektora GSD 17 czerwca 2022

W piątek, w liturgiczne wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego (Brata Alberta), ks. Krzysztof Kinowski, Rektor GSD, odprawił dla nas Mszę św. z okazji swoich urodzin. Był to dzień, w którym z jednej strony życzyliśmy mu Bożego błogosławieństwa, z drugiej zaś dziękowaliśmy za minione 5 lat posługi w naszym seminarium. Po skończonej kadencji ks. Krzysztof odda się swojej wielkiej pasji i miłości do Pisma św., będzie kontynuował pracę naukową w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W homilii, Rektor GSD wskazał postawy, które charakteryzowały dzisiejszego patrona, i które powinny odzwierciedlać się w życiu każdego z kleryków, jak np. radykalizm głoszenia Słowa Bożego i pójścia za Jezusem. Była to także doskonała okazja do podziękowań dla wszystkich tworzących naszą wspólnotę. Każdy z nas w jakimś stopniu wpłynął na drugiego i sprawił, że jest tym, kim jest. Wzajemna formacja i ubogacanie samego siebie jest wielkim darem, który ofiarowuje wspólnota. Dzięki niej możemy czuć się jak w domu.

Tego dnia nasi bracia z roku V mieli również egzamin ex universa theologia („z całej teologii”), który sprawdza ich wiedzę z zakresu teologii dogmatycznej, fundamentalnej, biblijnej oraz moralnej. Wszyscy zdali egzamin podsumowujący studia teologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i uzyskali wysokie wyniki.

Teraz mogą w spokoju przygotowywać się do święceń diakonatu poprzez zbliżające się rekolekcje. Na ten czas otoczmy ich wszystkich swoją modlitwą.