seventeen + 5 =

Kawa obłóczynowa 28 października 2019

 

28 października, w poniedziałek, zgodnie z tradycją, po obłóczynach alumnów z roku III odbyła się tzw. „kawa obłóczynowa”, czyli wspólny rozrywkowy wieczór kleryków i przełożonych w refektarzu przy kawie, napojach i smakołykach. Rok IV przygotował nietrywialne zadania dla kolegów z roku młodszego, po spełnieniu których odzyskali uprzednio zabrane im końcówki od obciętych krawatów. Nie mogło zabraknąć humorystycznych piosenek w wykonaniu nowo obłóczonych na temat przełożonych oraz tradycyjnego odśpiewania hymnu „O Filozofio, jak ja cię kochałem”, którego zwrotki traktowały o wykładowcach różnych dziedzin filozofii. Takie wydarzenia, obok modlitwy i nauki, pomagają budować wspólnotę i wzajemnie się integrować.