four × three =

Ingres abpa Tadeusza Wojdy SAC 28 marca 2021

W Niedzielę Palmową, 28 marca wspólnota seminaryjna uczestniczyła w ingresie księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdy SAC do archikatedry gdańskiej. Wprowadzenie do katedry rozpoczął obrzęd poświęcenia palm, po czym nastąpiło odczytanie Ewangelii o wjeździe Chrystusa Pana do Jerozolimy. Następnie nowy metropolita gdański w uroczystej procesji wraz z biskupami i kapłanami przeszli do prezbiterium. Po przyjściu do ołtarza biskup Wiesław Szlachetka w imieniu kościoła gdańskiego wygłosił słowo powitania i pozdrowienia nowego Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego. Biskup Zbigniew Zieliński zaś odczytał bullę papieża Franciszka, mianującą abp Wojdę metropolitą gdańskim. Wręczenia pastorału dokonał biskup Jacek Jezierski, dotychczasowy Administrator Archidiecezji Gdańskiej. Ten gest jest widzialnym znakiem przekazania urzędu pasterskiego posługiwania Księdzu Arcybiskupowi Metropolicie Gdańskiemu Tadeuszowi Wojdzie SAC. Zaraz po przekazaniu pastorału nowy Metropolita Gdański zajął miejsce pierwsze w tej świątyni, a więc katedrę. Wyrazy oddania i szacunku złożyli jego najbliżsi współpracownicy: biskupi pomocniczy, przedstawiciele duchowieństwa, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy. Ksiądz Arcybiskup  Tadeusz Wojda w homilii zaprosił wszystkich do podejmowania z odwagą i nowym entuzjazmem wspólnej misji głoszenia Ewangelii, w myśl swojego zawołania biskupiego ,,Aby była głoszona Ewangelia”’. Zawierzył on także swoją posługę w archidiecezji gdańskiej świętemu Wojciechowi, Matce Najświętszej i świętemu Wincentemu Pallotiemu. Na zakończenie mszy świętej kapłani, siostry zakonne i przedstawiciele wiernych złożyli nowemu Metropolicie serdeczne życzenia. W tym szczególnym dla archidiecezji gdańskiej dniu prośmy Pana Boga, aby umacniał księdza Arcybiskupa swoim Duchem, aby odważnie podążał za Chrystusem i prowadził Kościół Gdański drogami Ewangelii.