four × three =

Inauguracja w GSD 5 listopada 2020

W czwartek, 5 listopada, odbyła się inauguracja roku akademickiego w Gdańskim Seminarium Duchownym. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem ks. bp. Jacka Jezierskiego, Administratora Apostolskiego Archidiecezji Gdańskiej. Biskup Jacek zwrócił się do kleryków, aby jak najlepiej wykorzystali czas seminaryjnej formacji, rozwijając się duchowo i intelektualnie. Ze względu na pandemię inauguracja była kontynuowana w refektarzu pocysterskim i miała trochę inną formę niż dotychczas. Wszyscy zebrani zaśpiewali hymn Gaudeamus igitur. Następnie ks. Rektor Krzysztof Kinowski przywitał wszystkich zgromadzonych gości. Kolejnym punktem była immatrykulacja alumnów I roku, którzy stali się studentami Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Następnie Starosta Powiatu Wejherowskiego, Pani Gabriela Lisius wręczyła nagrody najlepszym i wyróżniającym się klerykom. Inauguracja zakończyła się odśpiewaniem Gaude Mater Polonia. Bezpośrednio po uroczystości odbyła się kolacja dla wszystkich zaproszonych gości.