20 − three =

Inauguracja roku akademickiego w GSD 11 października 2018

Obchody inauguracji nowego roku akademickiego rozpoczęły się o godz. 9:00, uroczystą Mszą Świętą w Archikatedrze Oliwskiej, której przewodniczył J.E. ks. abp Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański. Wśród zgromadzonych byli alumni wraz z rodzicami i licznie przybyłymi wykładowcami i pracownikami świeckimi Gdańskiego Seminarium Duchownego. Swoją obecnością uświetnili obchody również rektorzy uczelni trójmiasta, laureaci nagrody „Amicus Noster”, przełożeni wspólnot bratnich wyznań chrześcijańskich, przedstawiciel rządu Rzeczypospolitej Polskiej minister Beata Kempa wraz z członkami parlamentu, rzecznik ministerstwa sprawiedliwości, a także przedstawiciele samorządów.

Po zakończonej Eucharystii odbyła się uroczysta gala w auli im. Św. Jana Pawła II, którą otwarto odśpiewaniem hymnu narodowego oraz przemówieniem ks. dra Krzysztofa Kinowskiego, rektora naszego seminarium. Następnie miała miejsce immatrykulacja alumnów I roku, rozpoczynających tym samym swoją formację ku kapłaństwu, a co za tym idzie także sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne. W związku z afiliacją naszego seminarium do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie gościliśmy również dziekana wydziału teologicznego UKSW ks. prof. Piotra Tomasika, który wygłosił do nas okolicznościowe słowo. Podczas gali, wykład inauguracyjny pt. „Fenomen patriotyzmu w myśli wolnościowej ks. Józefa Tischnera” wygłosił ks. dr Adam Jeszka. Po czym nastąpiło wręczenie nagród najlepszym i wyróżniającym się klerykom. Na koniec nadszedł czas na przemówienia, wśród wypowiedzi ze strony zaproszonych gości wybrzmiało wiele życzliwych słów i wyrazów uznania, a całość podsumował J.E. ks. abp. Sławoj Leszek Głódź, który swoim pasterskim przesłaniem zakończył galę inauguracyjną.