16 − thirteen =

II Ogólnopolskie Forum Ceremoniarzy w Poznaniu 7 marca 2020

Trzech ceremoniarzy naszego seminarium: kl. Michał Czyż, kl. Karol Heldt, kl. Kacper Walkusch, w dniach 6-8 marca uczestniczy w II Ogólnopolskim Forum Ceremoniarzy w Poznaniu. Pierwszego dnia uczestniczyli we Mszy św. pod przewodnictwem Metropolity Poznańskiego Ks. Abp Stanisława Gądeckiego. Kolejnego dnia, uczestniczyli w sympozjum naukowym, podczas którego liturgiści z różnych części kraju wygłosili konferencje na temat: „Liturgia – między sacrum a profanum”. Następnie, w studenckiej części Konferencji, nasi klerycy wygłosili referaty pt. „Inkulturacja a kultura masowa” oraz „ Od profanum do sacrum- teologiczne rozumienie procesji wejścia”.