16 + 5 =

Zakończenie jubileuszowego roku loretańskiego10 grudnia 2021