six + nineteen =

Upamiętnienie wydarzeń grudniowych16 grudnia 2021