8 + 19 =

I Nieszpory I Niedzieli Adwentu27 listopada 2021