12 − 1 =

Diecezjalny dzień skupienia dla kapłanów4 grudnia 2021