three × four =

Heroldowie Ewangelii w Gdańskim Seminarium Duchownym10 czerwca 2019