20 − nineteen =

14. rocznica święceń Księdza Rektora11 czerwca 2019