3 × three =

14. rocznica święceń Księdza Rektora11 czerwca 2019