four − 3 =

14. rocznica święceń Księdza Rektora11 czerwca 2019