one × one =

Zastrzyk Słowa – VI Niedziela Wielkanocna 17 maja 2020