osiem + czternaście =

Pielgrzymka do Rzymu 23 lutego 2024